• en-GB
  • de-DE
  • fr-FR
  • es-ES
  • it-IT
  • pl-PL
  • hu-HU
  • ru-RU
Följ Flygbussarna Airport Coaches

Diabetesförbundet och Flygbussarna uppmärksammar typ 2-diabetes i gemensamt pilotprojekt

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2015 13:02 CET

Typ 2-diabetes blir allt vanligare, inte bara i Sverige utan över hela världen. Inför Världsdiabetesdagen kan resenärer och Flygbussarnas personal testa om de är i riskzonen. På fredag finns Diabetesförbundets personal på plats i Cityterminalen för att informera om sjukdomen, dela ut risktest och mäta blodsocker.

– Stillasittande, övervikt, stress och rökning är några av riskfaktorerna för typ 2-diabetes. För att uppmärksamma sjukdomen genomför Diabetesförbundet och Flygbussarna en gemensam informationsinsats, säger Cecilia Gomez, förbundsdirektör på Svenska Diabetesförbundet.

350 000 svenskar har typ 2-diabetes
Världsdiabetesdagen är en FN-dag som hålls årligen för att sätta fokus på alla de miljoner människor som lever med eller riskerar att bli sjuka i diabetes. Omkring 350 000 svenskar har typ 2-diabetes. Dessutom finns ett mörkertal, många har sjukdomen utan att veta om det. Typ 2-diabetes går att förebygga genom medvetna val.

– Samarbetet är ett pilotprojekt för att uppmärksamma typ 2-diabetes. Målet är att få både resenärer och Flygbussarnas egen personal att tänka till kring riskfaktorer och livsstil, säger Cecilia Björkman, marknadschef för Flygbussarna.

Cityterminalen fredag 13 november
Nu på fredag finns Diabetesförbundet på plats i Cityterminalen med informatörer och diabetessjuksköterskor. Alla som är intresserade är välkomna att lära sig mer om diabetes, vanliga riskfaktorer och mäta sitt blodsocker.

Tid: Fredag 13 november, kl 09.00 – 16.00

Plats: Cityterminalen, Klarabergsviadukten 72, Stockholm

Fakta om typ 2-diabetes
Cirka 350 000 svenskar, eller tre-fyra procent av befolkningen, har typ 2-diabetes. Många har dessutom sjukdomen utan att veta om det. Risken att insjukna ökar med stigande ålder. Sjukdomen blir allt vanligare, inte bara i Sverige utan över hela världen. Vid typ 2-diabetes är förmågan att producera insulin inte helt borta men mängden insulin räcker inte för kroppens behov. Många har typ 2-diabetes eller är på gränsen till att få det utan att de själva vet om det. Ofta upptäcks sjukdomen i samband med en vanlig hälsokontroll där man undersöker blodsockret.

Tvärtemot vad många tror är typ 2-diabetes mer ärftlig än typ 1. Man kan inte göra något åt sin ålder eller sina ärftliga anlag. Däremot kan man påverka övriga riskfaktorer som övervikt, bukfetma, fysisk inaktivitet, stress, matvanor och rökning. Med livsstilsval kan man helt och hållet förhindra eller åtminstone skjuta upp typ 2-diabetes så långt in i framtiden som möjligt.

Svenska Diabetesförbundet
Svenska Diabetesförbundet är en ideell intresseorganisation för människor med diabetes, anhöriga och vårdpersonal. Diabetes är en av de sjukdomar som växer mest i världen. Sjukdomen går inte att bota, men det går att lära sig att leva med den. Vår vision är att göra livet lite lättare för de som drabbas. Vi påverkar beslutsfattare och motverkar fördomar. Vi sprider kunskap till många olika målgrupper, vi skapar möjligheter för möten och erfarenhetsutbyte och vi samarbetar med Diabetesfonden för att samla in pengar till forskning. Läs mer på www.diabetes.se

Kontaktpersoner
Cecilia Gomez, Förbundsdirektör, Svenska Diabetesförbundet, tel: 08-564 821 03, e-post: cecilia.gomez@diabetes.se

Cecilia Björkman, Marknadschef, Flygbussarna, tel: 070- 320 20 08, e-post: cecilia.bjorkman@flygbussarna.se

Flygbussarna erbjuder prisvärda och bekväma busstransporter till och från Sveriges sju största flygplatser. Varje år görs mer än fyra miljoner resor med Flygbussarna, varav merparten av resorna är fria från fossilt bränsle. Företaget arbetar aktivt med att reducera sin miljöpåverkan genom grön körning och genom att utöka andelen bussar drivna av biobränsle. Till färjelägena i Nynäshamn, Stadsgården och Värtahamnen sker transporterna med Båtbussarna .